fbpx
Usługa montażu na terenie całej Polski! Zadzwoń 91 422 08 95 office@rotal.pl

dofinansowanie zakupu urządzeń grzewczych

 

Produkowane przez nas promienniki podczerwieni są urządzeniami elektrycznymi, na które można uzyskać dofinansowanie z kilku ogólnopolskich programów. Dofinansowanie można uzyskać zwłaszcza z Programu Czyste Powietrze. Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem.

Wsparcie finansowe mogą Państwo otrzymać na:

 • audyt energetyczny, który pokaże jak najskuteczniej ocieplić budynek,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła, którym mogą być promienniki podczerwieni i CWU (ciepła woda użytkowa),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty:

 • zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem),
 • w trakcie realizacji lub
 • jeszcze nierozpoczęte.

Pamiętaj jednak, że rozliczone będą koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

 • do 30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania w ramach Części 1 lub Części 2)  w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 18 miesięcy:
  • gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem w ramach Części 2 lub Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  • gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Części 1 lub Części 2 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wszystkie terminy liczone są od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego lub
wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim domu (z osobną księgą wieczystą) jeśli:

 • roczne zarobki (dochód roczny) wnoszą do 135 000 zł – wtedy można ubiegać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu),
 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
  • 2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

O najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu) można ubiegać się jeśli miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają: 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś lub 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),
albo masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz starać się o podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu),
podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu) najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu). Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku lub lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego.