fbpx
Usługa montażu na terenie całej Polski! Zadzwoń 91 422 08 95 office@rotal.pl
c95c529d7019d5187b163f01405413ca 1 - Termostat DigiTime 1000i

Regulator temperatury DigiTime 1000i

DigiTime 1000i to prosty elektroniczny termostat wyposażonym w czujnik temperatury znajdujący się wewnątrz  obudowy.

Producent przewidział jego współpracę z piecami gazowymi, a także z przewodami oraz matami grzewczymi stosowanymi do ogrzewania podłogowego oraz innymi urządzeniami grzewczymi sterowanymi prostym sygnałem ON-OFF.

Digitime 1000i posiada 3 tryby pracy:

1. Dzienny komfort – poziom temperatury ustawiany przez użytkownika.
2. Nocne obniżenie temperatury – poziom temperatury ustawiany przez użytkownika.
3. Ochrona antyzamrożeniowa – utrzymywanie temperatury na poziomie 7° C (Stosowane jako wyłączenie ogrzewania w okresie letnim).

Termostat może utrzymywać 2 różne temperatury, które są nastawione przez użytkownika (dzienną i nocną ) lub stałą temperaturę antyzamrożeniową 7° C, gdy nie jest konieczne ogrzewanie pomieszczenia. Temperatury mogą być przełączane jednym naciśnięciem przycisku.

Dla przykładu: temperatura dziennego komfortu może być ustawiona na 21° C, natomiast temperatura nocna może wynosić np. 17 C. Temperatury te są zapamiętywane i przy pomocy jednego naciśnięcia np. rano i wieczorem, szybko możemy zmienić aktualnie utrzymywaną temperaturę.

Aby ustawić dzienną temp. należy przytrzymać przycisk „+” do momentu kiedy wskaźnik temp. zacznie pulsować, wtedy przyciskami (+ / -)  należy wprowadzić wartość temperatury i zatwierdzić przyciskiem OFF. Analogicznie temperaturę nocną ustawia się przytrzymując przycisk „-” .

Aby wybrać, która temperatura ma być w danym okresie utrzymywana, należy krótko nacisnąć właściwy przycisk: „+” dla dziennej temp., „-” dla nocnej i „OFF” dla antyzamrożeniowej. Na wyświetlaczu LCD zacznie wtedy mrugać ikona symbolizująca wybraną temperaturę.

Termostat jest przystosowany do montażu na ścianie lub w puszce w której są wyprowadzone przewody sterujące (2 żyły).