fbpx
Usługa montażu promienników w wybranych województwach

Dofinansowanie na wymianę pieca na promienniki

Dofinansowanie

 zakupu promiennika podczerwieni

Zimą stężenie zanieczyszczeń powietrza gwałtownie wzrasta. Jak podkreślają eksperci – spalając w piecach śmieci czy niskiej jakości węgiel, trujemy, nie tylko siebie, ale także innych.

Dlatego wiele miast uruchomiło program dofinansowań na wymianę pieca. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli cieszyć się czystym powietrzem i co za tym idzie – zdrowiem.

Gmina dopłaci do wymiany pieca węglowego

Informujemy, iż obecnie można ubiegać się o zwrot nawet do 70% poniesionych kosztów za zakup ogrzewania elektrycznego – promienników Ecosun  w programach gminnych.

Warto szybko z tego skorzystać.

,,Miejski program dofinansowania zakłada trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamianę na systemy bardziej ekologiczne.

Może to być na przykład podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, na pellet lub odnawialne źródło energii.

Ci, którzy się na to zdecydują, mogą otrzymać od 55% a nawet do 70% dofinansowania na ten cel z miejskiego budżetu.

Oferta jest skierowana zarówno do indywidualnych właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych.


Pamiętaj, że…

Każda gmina ma swój program przyznawania funduszy i różne terminy realizacji.

Dofinansowanie w krajowym programie Czyste Powietrze

W wielu polskich domach znajdują się przestarzałe piece i kotły, w których spalane są złej jakości paliwa.

Emitują one do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje (jest to tak zwana niska emisja) w wysokich stężeniach.

Piece i kotły starej generacji, które nie spełniają podstawowych norm dotyczących emisji pyłu i innych szkodliwych substancji, są „trucicielami”.

 

Wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, ekologiczne rozwiązanie proponowane przez program Czyste Powietrze to wybór, który się opłaca:
dla zdrowia, dla środowiska, pod kątem finansowym.

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca lub kotła na ogrzewanie panelami podczerwieni

Dla budynków nowo budowanych: dobierz ogrzewanie c.o. na podczerwień dla swojego domu możesz też wraz z innymi alternatywnymi źródłami ciepła 

 

Skorzystaj z dofinansowania i ogrzewaj swój dom zdrowo, bezpiecznie i ekonomicznie  

Dotacja Program MEWA Szczecin

refundacja kosztów zakupu promienników

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu MEWA w 2020 rok

 

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym w ramach Programu MEWA, który prowadzony jest na terenie administracyjnym miasta Szczecin.

 

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski w formie papierowej należy składać w terminie od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów (sala 62), pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40, 70-001 Szczecin lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Szczecin (adres jw.).

Druki wniosków dostępne są od dnia 8 stycznia 2020 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131137.asp).

 

Cel Programu

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku eksploatacji pieców oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowiących
o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie miasta Szczecin.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Dotacje udzielane są w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych, przynależnych
i użytkowych, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. odnawialne źródło energii,
 5. ogrzewanie piecem na pellet;

Katalog kosztów kwalifikowanych

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych na realizację zadania,
  w szczególności:
 2. kosztów demontażu palenisk węglowych (wywóz gruzu);
 3. kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów (opinii i projektów);
 4. kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania;
 5. niezbędnych kosztów poniesionych na uruchomienie nowej instalacji;
 6. kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 7. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
 8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
 9. Dotacją objęte są urządzenia nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Beneficjenci

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, będącym gminną osobą prawną,
 4. przedsiębiorcy,
 5. osoby prawne,

będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych, położonych
w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

Informacje dotyczące przyznawania dotacji

 1. Dotacja może być udzielona na wniosek.
 2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
 3. Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na pojedyncze zadanie związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na rzecz źródła ciepła proekologicznego. W przypadku zadania zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r.

 

bezpłatny dobór urządzeń

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy umiejętnie doradzą oraz pomogą w wyborze najlepszego sposobu ogrzania Państwa domu i obiektów o dużej powierzchni. Przeczytaj co będzie nam do tego potrzebne.

W celu zaprojektowania najlepszego doboru urządzeń systemu grzewczego ECOSUN będziemy potrzebowali kilku informacji, takich jak:

 • typ domu i mieszkania
 • metraż pomieszczeń każdego z osobna
 • wysokość pomieszczeń
 • liczba okien, czy są nowe ?
 • czy została zrobiona termomodernizacja ścian?
 • pożądana temperatura wewnątrz

Prosimy o podanie lokalizacji obiektu oraz telefonów kontaktowych.

Według przesłanych informacji opracujemy dla Państwa odpowiedni dobór urządzeń do pomieszczenia oraz kosztorys.

Napisz do nas

Włożyłbym moje pieniądze w jakieś źródło mocy – w słońce, energię słoneczną. Mam nadzieję, że nie musimy czekać aż olej napędowy albo węgiel się wyczerpie zanim się za to zabierzemy

Thomas Edison