fbpx
Usługa montażu promienników w wybranych województwach

Kogeneracja

Kogeneracja

Energia skojarzona

Porównanie ogrzewania gazowego – konwekcyjnego z ogrzewaniem elektrycznym – promiennikowym (opracowanie Uniwersytet w Kaiserslautern – dr Kosack).

Najbardziej efektywne spalanie gazów i olejów dla celów c.o., c.w.u. i produkcji energii elektrycznej.
Publikacja ta została napisana po kontakcie naszym na wiosennych targach w Poznaniu 2010 r. z przedstawicielami PGNiG-e.